Abdulkadir Uzunöz Tokat Milletvekili A.Adayı | ERBAA GÜNDEM | Haber | Haberler - Tokat- Erbaa haberleri
  • Künye
  • Form
  • İlanlar
  • Fotoğraflar
EDD Yapı & İnşaat

Abdulkadir Uzunöz Tokat Milletvekili A.Adayı

Abdulkadir Uzunöz Kimdir?

2015-01-07
Abdulkadir Uzunöz Tokat Milletvekili A.Adayı

Abdulkadir Uzunöz Kimdir?
08.11.1976 yılında Erbaa'da doğdu. Erbaa' nın en eski ailelerinden olan '' Uzunmahmutogulları"ndan Hasan Zeki Uzunöz, İstiklal Gazisi Abdulkadir Uzunöz (Molla Abdullah) ve Mustafa Fazıl Uzunöz'ün (Hafız) torunu, emekli vergi müdürü ve hala Türk Kızılayı Erbaa İlçe Şube Başkanı olan Duran Uzunöz'ün oğludur.

Evli olan Uzunöz'ün eşi Fatma SAÇLI UZUNÖZ' de kendisi gibi akademisyen olup, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yrd. Doç. Dr. Olarak görev yapmaktadır.

AKADEMİK VE İDARİ ÖZGEÇMİŞ

Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

Tokat İli Erbaa İlçesi Tosunlar Köyü Monografyası (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İdris ENGİN)

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

Orta Öğretim Coğrafya Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Coğrafya Öğretiminin Genel

Amaçlarına Ulaşma Düzeyinin Belirlenmesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fazlı SOLMAZ)

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

Ortaöğretim 9. Sınıf Coğrafya Dersinde Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Öğretimin Öğrenci

Başarısı Tutumu ve Kalıcılığa Etkisi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail BULDAN)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Dersinde 5 E Öğrenme Modeline Dayalı Öğretimin Akademik

Başarı ve Tutuma Etkisi

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:

1.Preparation and Implementation of the Integrated Management Action Plan In Collaboration

with Stakeholders for the Inner Gökova Bay and the Sedir Island within Gökova Special

Protected Area. European Union Smap III Project. 01.06.2006–01.03.2009. Araştırmacı

2. Life in Harmony with Nature. European Union Comenious Project. 01.08.2008–

31.07.2010. Co-ordinator

3. Altındere Milli Parkı ve Trabzon Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi. TÜBİTAK

4004 Doğa Eğitimi Projesi 05.07.2011–12.07.2011. Yürütücü

4. 2010.116.005.3 Coğrafya Öğretmenlerinin Yenilenen Coğrafya Öğretim Programına

Yönelik Hizmet içi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Araştırmacı (KTÜ BAP Projesi).

5.Proje Tabanlı Öğrenme için Coğrafi Bilgi Sistemi Temel Kavramlar ve Uygulamalar I.

TÜBİTAK 2229 Projesi.18-22 Haziran 2012.Araştırmacı

6. "Etkileşimli Teknoloji Yoluyla Fiziksel Aktivitenin Yaygınlaştırılarak Bütünsel Gelişimin

Sağlanması"HOPSports Company-MEB-NHBVÜ

KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar (OSA) Eğitimi Bölüm Bşk.

NHBV Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2014- ..)

NHBV Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2014- ..)

NHBV Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D. Bşk.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Kızılayı, Tema, Türk Coğrafya Kurumu, Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde

verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A1. Uzunöz, A., Effects Of The Multiple Intelligence Theory On The Retention And

Attitude Of The Students In Geography Lesson Of Nineth Grade In Secondary Education, e-
Journal New World Science Academy, e- journal of New World of Science Academy,3/4,

2010. (EBSCO İndeksliyor).

A2. Uzunöz, A., The Effects of The Activities of Current Textbook And 5 E Model On

The Attitude of The Students: Sample of "The Global Effects of Natural Resources Unit".

Education Research and Review. Vol. 6 (12), September,2011. (ERIC İndeksliyor).

A3. Akbaş, Y., Uzunöz, A., Teach of Geography Based on Conceptual Chance Approach; An

Example of Implementation, e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences,

1C0399, 6, (2), 1659–1678, 2011. (EBSCO İndeksliyor).

A4. Uzunöz, A., Reliability and Validity Towards Environment Attitude Scale for Secondary

School Students. Education Research and Review. 6(16). pp. 893-901, 25 October,2011.

A5. Uzunöz, A., Devoloping An Attitude Scale For Secondary School Geography Lesson.

Newwsa, e- journal of New World of Science Academy, 6/1, 2011. (EBSCO İndeksliyor).

A6. Uzunöz, A., The Effect of Multiple Intelligence Theory Practice Student Success by

Bloom 's Taxonomy. Education Research and Review. Vol. 6(18). 12 November. 2011.

A7. Akbaş, Y., Uzunöz, A., Gençtürk, E., Hıgh School 9th Grade Students' Understandıng

Level Of Conceptıons Related to Atmosphere And Mısconceptıons.Procedia Social and

Behavioral Sciences 9,1699-1704, 2010. (SSCI İndeksliyor).

B.ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ

KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

C. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA

C1. Şeyihoğlu, A., Uzunöz, A., Ders Planları ve Uygulama Örnekleriyle COĞRAFYA

ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ. Anı Yayıncılık. 2012

C2. Uzunöz, A., Akbaş, Y., Şeyihoğlu, A., Gençtürk, E., (Editör). Ders Dışı Öğretim

Faaliyetlerine Örnek "DOĞA EĞİTİMİ". Anı Yayıncılık. 2012

C3. Uzunöz, A. Modüler Eğitim Bilimleri "Coğrafya Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları

İçin), Eser Ofset Matbaacılık.2013.

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

D1. Uzunöz A., Engin, İ., Tenteriz, C, İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Yeni Ders

Kitapları Hakkındaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3),871–892,

2010.(Tübitak İndeksliyor).

D2. Uzunöz, A., Buldan, İ., Ortaöğretim Coğrafya Dersi Doğal Sistemler Konu Alanı

Atmosfer ve İklim Ünitesi Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Fakültesi

Dergisi, 20 (1), 2012. (Tübitak İndeksliyor).

D3. Solmaz, F., A. Uzunöz., A, E.Top., "Ortaöğretim 9. Sınıf Meb Coğrafya Ders

Kitaplarının Niteliği Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Kastamonu Eğitim

Fakültesi Dergisi , 267-286 pp., 2011. (Tübitak İndeksliyor).

D4. Akbaş, Y., A. Uzunöz, E. Gençtürk., "Coğrafya Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim

Faaliyetleriyle İlgili Düşünceleri (Trabzon Örneği)", Karadeniz İncelemeleri Dergisi,11, 2011.

D5. Uzunöz, A., Y. Akbaş., "Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Yenilenen Öğretim

Programı Hakkındaki Görüşleri: Trabzon Örneği", Karadeniz İncelemeleri Dergisi,11, 2011.

D.6. Solmaz, F., Uzunöz., A., Coğrafya Öğretiminin Davranışsal Amaçlarına Ortaöğretim

Coğrafya Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Ulaşma Düzeyi Hakkındaki Görüşleri, Milli Eğitim

Dergisi, 184, Güz/2009 (Tübitak İndeksliyor).

D.7.Gençtürk, E., Uzunöz, A., Akbaş Y., Coğrafya Öğretmenlerinin Teknoloji Öz-Yeterlik

Düzeyleri (Trabzon Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Yaz 2012, 10(3),481-505

D.8. Akbaş, Y., Uzunöz, A., Trabzon'da Görev Yapmakta Olan Coğrafya Öğretmenlerinin

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Yeterliliği İle İlgili Düşünceleri. Karadeniz İncelemeleri

Dergisi.12,2012. (Tübitak İndeksliyor).

D.9.Artun, H., Uzunöz A., Akbaş Y., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okur-
Yazarlık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013. (Tübitak İndeksliyor).

E. KATILINAN ULUSLARARASI SEMİNERLER

1. Uluslararası Yaz Okulu "Natural Hazards and Sustainable Development in Mountain

Regions" Romanian Academy Intitute of Geography. 17/23 Temmuz Romania 2006

Patarlage/Buzau/Romanya

2. Comenius Contact Seminiar "Making Learning and Teaching More Attractive". 4/7 Ekim

3. Educational Priorities of 21st Century and Intercultural Interaction, Uluslar arası Paylaşım

Semineri, Özel Çamlaraltı Koleji.2008, İzmir

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu ÇOMÜ 14/16 Mayıs 2008, Çanakkale.

5.Life Long Learning Program / Transversal Program Study Visits "Embedding

Environmental Education into the Curriculum"16/20 Mart 2009, Toulouse/Fransa.

6. World Conference on Learning Teaching & Administration, The American University, 29-

31 Octeber 2010, Cairo-Egypt.

7. Socrates/Erasmus. Teaching Staff Programme. 26–29 Nisan 2011,Coimbra/Portekiz.

F.KATILINAN ULUSAL SEMİNERLER

1. II. Sosyal Bilimler Kongresi, YYÜ Eğitim Fak. 26/28 Mayıs 2005 Van

2. XIV. Eğitim Bilimleri, Kongresi Pamukkale Üniversitesi. 28/30 Eylül 2005 Denizli

3. 4. Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen Semineri, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı.1 Nisan 2006 İzmir

4.Eğitimde Çağdaş Yönelimler III "Yapılandırmacılık ve Eğitimde Yansımalar

Sempozyumu". Özel Tevfik Fikret Okulları. 29 Nisan 2006 İzmir

5. Program Tanıtım Semineri (Sosyal Bilgiler), İl Milli Eğitim Müdürlüğü.19/21 Haziran

6. III. Sosyal Bilimler Kongresi, Çukurova Üniv. 18/20 Haziran 2007 Adana

7. Eğitimde Stratejik Planlama ve Yönetim Semineri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü.19/23 Kasım

8. 5.Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniv. 5/6 Nisan 2008 İstanbul

9. İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması Semineri, İl

Milli Eğitim Müdürlüğü.07 Kasım 2008 İzmir.

10. AB Eğitim ve Gençlik Programlarını Tanıtım ve Proje Hazırlama Semineri, İzmir İl Milli

Eğitim Müdürlüğü.21/23 Mayıs 2008 İzmir

11. AB Programları Tanıtım Proje Hazırlama Semineri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü.03

12. Murat Dağı, Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi,

TUBİTAK ve Uşak Üniversitesi. 3–13 Ağustos 2009 Uşak Üniversitesi

13. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Marmara Üniv. 7/9 Ekim 2009 İstanbul

14. Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Konya Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-III. Mersin

Üniversitesi. 01–12 Temmuz 2010

15. ArcGIS I ve II Giriş Semineri, ESRİ Türkiye,13-17 Temmuz 2011

16. Göksu Vadisi ve Deltasında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

9/19 Ağustos 2011 Mersin Üniversitesi

17. V. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Gazi Üniv. 13/16 Ekim 2011 Ankara

18. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Recep Tayyip Erdoğan Üniv.,23-25 Mayıs

19. I. Ulusal Coğrafya Kongresi. Atatürk Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2012, Erzurum

20. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. KTÜ. 3/5 Ekim 2013, Trabzon. (Düzenleme

21. V. İlköğretim Öğrencileri Kongresi. Bartın Üniversitesi. 28/29 Kasım 2014, Bartın (Bilim

22. VII. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. NHBVÜ. 8/10 Mayıs 2015, Nevsehir (Dzenleme

G. DERGİ HAKEMLİK ve EDİTÖRLÜK

1. ISSEJ International Social Science of Education Journal (Sahibi/Editör)

2. IOJES International of Journal Educational Science (Hakem)

3. NEWSA New World Science Academy (Hakem)

4. BJER British Journal of Educational Research (Hakem)

5. ERJ Educational Research of Journal (Hakem)

6. ERR Educational Research and Review. (Hakem)

H. VERDİĞİ SEMİNERLER

1. MEB Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü "Coğrafya Öğretmenlerine Yeni Öğretim

Programlarının Tanıtımı ve Uygulama Örneği/Ölçme ve Değerlendirme" adlı eğitim semineri,

2. "Değişim ve Gelişim Liderliği" Bartın Üniversitesi.

Sayfa Başı