MALUM SEYİT TEKKE | ERBAA GÜNDEM | Haber | Haberler - Tokat- Erbaa haberleri
  • Künye
  • Form
  • İlanlar
  • Fotoğraflar
EDD Yapı & İnşaat

MALUM SEYİT TEKKE

Sulusaray'da ismi değişen köy....

2016-01-07
MALUM SEYİT TEKKE

MALUM SEYİT TEKKE
İçişleri Bakanlığı Bakanlık Makamının 25.12.2015 tarih ve 91321194.151.03.02-E.7268 sayılı onayı ile ilçemize bağlı Dutluca Köyünün adı "MALUM SEYİT TEKKE" olarak değiştirilmiştir.
Halkımızın bilgisine sunulur.

Dernek Başkanından teşekkür mesajı:

1278 yılından 1965 yılına kadar yaklaşık 7 asır ''Malum Seyit Ömer Tekkesi Köyü'' ismiyle anılan köyümüz 1960 darbesiyle birlikte çıkan darbe kanunlariyla 1965 Yılında '' Dutluca'' olarak degistirildi. 2010 Yılında Ak Parti hükümetinin halk oylamasiyla anayasa değişikliği sonucu, eski köy isimlerinin yeniden kazanımı elde edildi. Muhtarligimizin başvurusu ile de yaklasik 50 yıl sonra köyümüz bölgemizin manevi büyüğü (evliyasi) olan Malum Seyyid Ömer hazretlerinin ismini taşıyan '' Malum Seyit Tekkesi Köyü'' ismine tekrar kavuşmuştur. Bu konuda basta köy Muhtarımiz Abdullah TURGUT, Tokat Vilayeti yoneticileri ve emegi gecen tüm ilgililere sonsuz teşekkürler.

Rasim YAĞAR
Malum Seyyid Tekkesi Köyü
Dernek Başkanı

DUTLUCA TARİHÇESİ

Tokat'ın ilçesi olan Sulusaray'a 6 km uzaklıkta olan Dutluca kasabası geçmişten günümüze kadar çok gelişmese de bazı yenilikler yapılmıştır. İlk önceleri "Pelitli Tekkesi" köyü olarak bilinen kasabamız daha sonraları "Malum Seyit Tekkesi" ismini almış ve bu isimle civarlarda yaygınlaşmıştır. Kasabamız daha sonradan yapılan değişiklikle "Dutluca" kasabası adını almıştır. Kasabamızda bir tane dahi dut ağacı olmamasına rağmen tamamen tesadüf eseri bu isim verilmiştir. Kasabamız 1990 Yılında Belediyelik olmuştur. Kasabada ziyaret edilen yerler yayla, baraj ve Malum Seyit Ömer Hazretlerinin Kabr- i şerifleridir. Kasabanın 3 tane camisi ve 2 tane okulu vardır. Kasaba'da şimdiye kadar 3 tane başkan görev yapmıştır. 3 mahallesi olan kasabamızda üç muhtarlık bulunmaktadır. İki tane okulu olmasına rağmen iyi eğitim vermeye çalışır. Kasabanın insanları oldukça sıcak kanlı, cana yakın ve misafirperverdir.

Sulusaray ilçesine bağlı Dutluca kasabasının merkezinde Malum Seyit Camisinin içinde bulunmaktadır.Burada yatan zatın adı Seyit Ömer'dir.Türbenin yapılış tarihi 1278'dir.

Seyit Ömer, onuncu yılların sonu, on birinci yılların başında Horasan'dan gelen Alp erenlerden biridir. Yaşadığı yıllarda halkın gönlünü fetheden, sultanlarla gönül diliyle konuşan, hikmetli sözleriyle etrafına ilim ve irfan ışıkları saçan bir evliyadır.

Seyit Ömer, ‘'Malum ‘' unvanını aldıktan sonra yaşadığı köye Malum Seyit köyü denmiştir. Daha sonradan ismi değiştirilerek ‘' Dutluca ‘' yapılmıştır. Halen Sulusaray ilçesine bağlı bir kasabadır. Seyit Ömer, Horasan'dan gelip bölgeye yerleştiğinde bir anda halkın sevgilisi olmuş; halkın gönül bağını güçlendirerek Anadolu'nun Türkleşip Müslümanlaşmasında önemli görevi üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunu çıktıktan sonra kapısı duvarla örülüp ziyarete yasaklanmıştır. Ancak Malum Seyit'in etrafında dönen menkıbeler, gönül insanı olduğunun halk arasında yayılması gittikçe ziyaretçilerin artmasına neden olmuştur.

Malum Seyit tekkesin de üç sanduka bulunmaktadır. Bunlardan biri Seyit Ömer Efendiye, biri hanımına biri de kızına aittir. Türbede bulunan bir sandık 11. yüzyıla ait olduğu sanılan kılıçlar vardır. Seyit Ömer Efendinin Sancağı türbenin içindedir. Türbeye girince sol tarafta bir seccadenin altında özel bir bölümde Seyit Ömer Efendiye ait olduğu söylenen bazı eşyalar vardır. Türbenin içinde bulunan yazılı taşı da Seyit Ömer2 in yazdığı söylenir. Rivayetlere göre Seyit Ömer Efendi ailesiyle birlikte Horasanda çıkıp yerleşmek için Anadolu ‘ya girmiş Anadolu'nun doğusundan batısına doğru cennet toprak güzelliğini seyrede seyre de yurt kurmak için 12. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın başlarında Tokat ‘ a kadar uzanmış adını alan caminin Miladi 1278 yılında yapıldığına dair bir hitabe var.Tokat' ın yüksek dağlarını aşarak şimdiki Dutluca Kasabasının bulunduğu yere kadar gelmiş. O yıllarda Dutluca Kasabasının olduğu yerlerde bir ağa yaşarmış, sürü sürü koyunları varmış. Tekkenin bulunduğu yer bu ağanın koyunlarının ağılıymış. Seyit Ömer ve hanımı ağılın yanına gelip oturmuşlar.Çoban gelmiş, bakmış ki yaşlı bir adamla bir kadın ağılı yanında oturuyor. Çoban ağasının kızacağını düşünerek ihtiyarın yanına gelmiş. Dede burada oturmak olmaz, burası ağanın ağılı, koyunları yatar, sen kendine başka bir yer bul kalk buradan git demiş.

Seyit Ömer çobana hiç cevap vermemiş. Çoban ihtiyarın kalmadığını görünce daha kızgın bir şekilde buradan kalk, ağa gelirse iyi olmaz kalk. Seyit Ömer Efendi cevap vememiş vermesine de olan çobana olmuş. Dedeye her kalk dediğinde çoban biraz daha şişiyormuş. Ne yapacağını şaşıran çoban yarı yürüyerek , yarı yuvarlanarak koşmuş ağasının yanına ağzı burnunda göbeği çenesinde ıhlaya konuşmuş. Koş ağa koş senin ağılı yaşlı bir koca oturdu. Kalk derim kalkmaz git derim gitmez. Üstelik ne hale koydu beni. Beni bu halimden ağılıda ihtiyardan kurtar, itin köpeğin olayım ağam!

Ağa bir çobana bakmış bir de çobanın söylediklerine. Anlayacağını anlamış koşmuş Seyit Ömer' in yanına. Ağam Paşam biz ettik sen etme. Halimize acı çobanı affet dile benden ne dilersem.

Seyit Ömer tatlı bir şekilde her şey Allah'tandır. Ben kimseye ilenmedim. Tek dileğim buraya yurt yuva kurmak. Çoban da tutturdu kalk kalk diye. Ağa ve çoban Seyit Ömer'den özür dilemiş. Çoban eski haline gelmiş Ağa da sözünde durarak tekkenin yerini Seyit Ömer' e ve ailesine teslim etmiş.

NEDEN MALUM SEYİT ?

Gel zaman git zaman Seyit Ömer'in dinindeki dirayeti , fikirlerindeki isabeti halkın gözünden kaçmamış.Öbek öbek yöre halkı,Seyit Ömer'in feyiz ve ilminden istifade etmek için akın etmiş. Durum Selçuklu sultanlarına kadar iletilmiş. Sultan bir ferman ile Seyit Ömer'i yörenin kadısı yapmış. Uzun bir süre halk memnun,devlet memnun zaman akmış gitmiş. Fakat her iyilik bir yerde, dört elma bir elde durur mu? Yörede fitne fesatçılar fırsat bulur olmuş. Kadı efendinin yaptıklarını defe koyup çalmışlar! Haber edip Selçuklu sultanına ulaştırmışlar. Sultanın Seyit Ömer'e güveni tamdır. Fakat ihbarcıların ardı arkası kesilmez. Sultanda bir elçi ile Seyit Ömer'e buyruk göndermiş. Tez yanıma gelsin demiş. Elçi apar topar Seyit Ömer'e buyruğu yetiştirmiş. Sultanın arzusunu bildirmiş. Durumu anlayan Seyit Ömer, küçücük bir kutunun yarısını pamukla yarısını da kor ateşle doldurmuş. Elçiye, bunu götür sultana ver , eğer hediyemi kabul etmez ise gelsin boynumu vurdursun diye haber saldırmış. Selçuklu sarayından gelen elçi hediyenin ne olduğunu anlamadan alıp götürmüş. Saray halkı adaletten sapan Seyit Ömer'i beklerken elçinin elindeki küçük kutuyu görünce meraklanmış. Doğru sultanın yanına gitmişler. Sultan kızgın bir şekilde elçiye, hani Seyit Ömer'i getirecektin bu ne densizlik diye kükremiş. Elçi korkuyla ; padişahım vallahi suç bende değildir. Size bu kutudaki hediyeyi gönderdi…Hediyemi beğenirse beğensin, beğenmezse gelip boynumu vursun dedi. Sultan ayağa kalkıp saygıyla hediyeyi almış. Vezirlerinin yanında kutuyu açmış. Ne görsün kutunun bir tarafında pamuk, bir tarafında kor ateş yan yana durmuyor mu? Sultan hiç tereddüt etmeden: MALUM SEYİDİM MALUM diye ağlamış. Hemen bir bölük asker ile bir ferman göndermiş. Seyit Ömer bulunduğu yerin yani MALUM SEYİT'İN en yüksek yerine çıksın. Görebildiği yerleri mızrağı ile işaretlesin hepsi onundur, kim ki bu buyruğuma karşı çıkarsa boynu vurulsun. MALUM SEYİT'İN mekanı o belde olsun. Derler ki emir demiri keser. Seyit Ömer'in o günden itibaren adı MALUM SEYİT ÖMERdiye kalmış. Köyün adı da söylene söylene MALUM SEYİT ÖMER KÖYÜ olmuş.*

* Kaynak: ALPERENLER CENNETİ TOKAT- M.EMİN ULU – İSTANBUL 2004

TOKAT'IN ESKİ ADIYLA ARTUKABAD ŞİMDİKİ ARTOVA İLÇESİNE BAĞLI OLAN DUTLUCA KASABASI

ARŞİV KAYNAKLARINDA GEÇEN İSMİYLE MALUM SEYYİD TEKKESİNDE BELGELERE GÖRE YERLEŞİMİN ESKİ DÖNEMLERDE BAŞLADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.DOÇENT DOKTOR ALİ AÇIKEL'İN YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE 1455'TE 28,1485'TE 29, 1520'DE 22, 1574'TE 112 ,1600'DE AVARIZ VERGİSİ ÖDEYEN 27 HANE BULUNMAKTADIR.HANE SAYILARININ YILLAR YILI AZALMASININ SEBEBİ ANADOLU VE RUM EYALETLERİNDEKİ CELALİ İSYANLARIN VARLIĞIDIR.KÖYE ADINI VEREN MALUM SEYYİD EFENDİ HAKKINDA KAYNAKLARDA PEK GENİŞ BİLGİLERE RASTLANMAMAKTADIR.RİVAYETLERE GÖRE SEYYİD ÖMER HORASAN ERENLERİNDENDİR.EŞİ İLE BİRLİKTE ŞUAN ZAVİYENİN BULUNDUĞU YERE GELİP OTURMUŞ O DÖNEMDE BÖLGENİN MUSUL AĞASININ HAYVANLARININ OTLAĞI OLDUĞUDA RİVAYETLER ARASINDADIR.ÇOBAN BRE İHTİYAR BURDA NE İŞİN VAR KALK GİT BURDAN DEYİNCE ODA ÇOBANA BRE ŞİŞESİCE DEMİŞ BU LAF ÜZERİNE ÇOBAN ŞİŞMEYE BAŞLAMIŞ YARI KOŞARAK YARI YUVARLANARAK AĞASINA GİDİP AĞA BENİ BU İLLETTEN KURTAR DEMİŞ AĞADA BÖLGEYE GELMİŞ SEYYİD ÖMERDEN ÖZÜR DİLEYİNCE ÇOBANIN ESKİ HALİNEDÖNDÜĞÜNÜ GÖRMÜŞ VE BÖLGEYİ SEYYİD ÖMERE BAĞIŞLAMIŞ.SEYYİD ÖMER ZAMANLA BÖLGEDE SEVİLİP SAYILAN BİR ZATA DÖNÜŞMÜŞ, HALK ETRAFINDA TOPLANMAYA BAŞLAMIŞ; BUNU HABER ALAN KADIASKER BİR ELÇİ GÖNDERİP SEYYİD ÖMER EFENDİYİ SİVASA HUZURUNA EMRETMİŞ.SEYYİD ÖMER ELÇİYE İÇİ KOR ATEŞ VE PAMUK DOLU BİR KUTU GÖNDERMİŞ HERKES SEYYİD ÖMERİ BEKLERKEN BOŞ GELEN ELÇİYİ GÖRÜNCE SEYYİD ÖMERİN NEREDE OLDUĞUNU SORMUŞLAR ODA SEYYİD SİZE BU KUTUYU GÖNDERDİ KERAMETİME İNANMAZSA GELSİN BOYNUMU VURSUN DEDİ DEMİŞ MERAKLA KUTUYU AÇAN KADI ASKER GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA HAYRETE DÜŞMÜŞ KOR VE PAMUK OLDUĞU GİBİ DURUYORMUŞ SEYYİD'İN KERAMETİNE İNANMIŞ VE ONA SABAH GÜN DOĞARKEN ATINA BİN GÜN BATIMINA KADAR GEZDİĞİN YERLERİN ÖŞÜRÜ SENİN DEMİŞ.AKŞAMA KADAR ON KÖY GEZDİĞİ RİVAYET EDEN SEYYİD ÖMER BU ON KJÖYÜN ORTASINDA YER ALAN BUGÜNKÜ DUTLUCA KASABASINDA SEYYİD ÖMER ZAVİYESİNİ KURMUŞ, MEDRESE VE İMARETHANE YAPMIŞ BU ZAVİYEYE HİTABENDE KÖYE MALUM SEYYİD TEKKESİ ADI VERİLMİŞTİR.

Sayfa Başı