Ankara, Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Kurul İlanı | ERBAA GÜNDEM | Haber | Haberler - Tokat- Erbaa haberleri
  • Künye
  • Form
  • İlanlar
  • Fotoğraflar
EDD Yapı & İnşaat

Ankara, Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Kurul İlanı

Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği 12. Olağan Genel Kurulu 11 Mart 2018 Pazar günü...

2018-03-06
Ankara, Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Kurul İlanı

GENEL KURULA DAVET
ERBAA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 12. OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ

Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği 12. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 11/03./2018 Pazar günü saat 13.00 de Dernek Adresimiz GMK Bulvarı Saray Apt. 14/20 DEMİRTEPE / KIZILAY / ANKARA adresinde olağan olarak toplanacaktır.
Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 18/03/2018 Pazar günü saat 13.00 de aynı yerde yapılacaktır.
Bütün Dernek üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.
Gündem:
1. Açılış ve yoklama.
2. Divan teşekkülü ve Divana genel kurul toplantı tutanağının tanzim ve imza yetkisi verilmesi.
3. Saygı duruşu.
4. Gündemin okunması ve teklif olduğu takdirde gündeme ilaveler.
5.Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı ibrası.
6. 2018-2019 tahmini bütçesinin (işletme projesi) okunması görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması.
7. Yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
8. Dilek ve temenniler.
9. Kapanış.

Mustafa BAŞ
Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı

Sayfa Başı