Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ KİMDİR? | ERBAA GÜNDEM | Haber | Haberler - Tokat- Erbaa haberleri
  • Künye
  • Form
  • İlanlar
  • Fotoğraflar
M-Ş Otomotiv Yedek Parça

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ KİMDİR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Tokat'lı hemşehrimiz Prof. Dr. Mehmet Karakaş atandı.

2019-04-18
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ KİMDİR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Tokat'lı hemşehrimiz Prof. Dr. Mehmet Karakaş atandı.

Özgeçmiş

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi : 1969
Doğum Yeri : Yolüstü Kasabası / Reşadiye / Tokat

Öğrenim Durumu
Lisans
Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi, 1992
Yüksek lisans
Genel Sosyoloji ve Metodoloji, İstanbul Üniversitesi, 1994
Doktora
Genel Sosyoloji ve Metodoloji, İstanbul Üniversitesi, 1997

Akademik Unvanları
Dr. Genel Sosyoloji ve Metodoloji, İstanbul Üniversitesi, SBE., 1997

Yrd. Doç. Dr. Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1997
Doç. Dr. Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005.
Prof. Dr. Genel Sosyoloji ve Metodoloji Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

-Yüksek Lisans Tezleri

Müjgan Gölcük, Kentleşme Sürecinde Komşuluk ve Akrabalık Kültürü "Afyon Örneği", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
Samet Sönmez, Türkiye de 1980 Zihniyeti ve Sosyo-Politik (Zihniyet) Değişim, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
Fahri Kocaoğlu, Çocuk ve Aile Sorunları Kapsamında 13-18 Yaş Grubu Çocukların Bakım Modellerinin Karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
Nurkan Koç, Orta Öğretim Öğrencilerinin Ebeveynleriyle Olan İlişiklerine Bakışları: Afyonkarahisar Örneği, 2010.
Elif Nagihan Altunen, Türkiye'de Muhafazakâr Kimliğin İnşası (1950-2010), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
Vedat Yılmaz, Modern Demokratik Devletlerin Terörle Mücadele Yöntemleri ve Toplumsal Yaşamdaki Otoriter Yansımaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
Selçuk Şimşek, Türk Eğitim Sisteminin Yapısal Özellikleri Bağlamında 1980 Sonrası Türkiye'de Eğitim İktidar İlişkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
Bihter Şensoy, Medyada Beden İmajı: Bazı Televizyon Programlarından Örnekler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
Ünzile Kutsal Ayaz, Türkiye'de Anayasal ve Kurumsal İnşa Bağlamında Modernleşme (1876-1982), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
Murat Öztürk, Karizmanın Yeniden Keşfi: Cumhuriyet Sonrası Türk Siyasetinin Weber'in Karizma Anlayışı Çerçevesinde İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
Songül Alkan, Modern Ulus Devletlerin İnşasında Seküler İdeolojiler: Baasçılık ve Kemalizm Karşılaştırması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
Şeyma Dutar, Cumhuriyet Dönemi Din Politikaları ve Toplumsal Tepkiler (1923-1960), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
Halil Bozalp, Modern Dönemde Yeni Kamusal Alan Arayışları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
Saliha Sargın, Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'deki Uyum Süreçleri: Afyonkarahisar Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
– Doktora Tezleri

Aslıhan Akkoç, 1970 Sonrası Radikal Demokrasi Modelleri Bağlamında Batı'da Eşitlik ve Özgürlük Anlayışı (İkinci danışman), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
Ahmet Ayhan Koyuncu, 1970 Sonrası Türkiye'deki İslamcıların Demokrasi Algısı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
-Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Afyon Halkı Tarafından Algılanması, Tutum ve Beklentileri, AKÜAF Projesi, Proje No: 00.FEF.04, Proje Yöneticisi, 2000
Afyon İli Tüketim Analizi, Tüketici Davranışları ve Tüketim Eğilimleri, AKÜAF Projesi, Proje No: 00.İİBF.01, Proje Yöneticisi, 2001.
Bolvadin İlçesi Toplumsal Yapı Analizi: Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Çevresel Boyutlarıyla, Bolvadin Belediyesi Kültür Projesi, Proje Yürütücüsü ve Danışmanı, 2007.
Koruma Amaçlı İmar Planı, Dinar Yıprak Belediyesi, (Planlama ve Yürütme Aşamalarında Sosyolog olarak), 2010-2011.
Yerel Seçimler Büyükşehir Araştırma Projesi: Balıkesir Çalışması, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Haziran 2013. (Araştırmacı ve Raportör)
Öğretmen Adayı Öğrencilerin Eğitimle ilgili İnançları: Olgubilimsel Bir Yaklaşım, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Kariyer Destek Projesi, 15.KARİYER, Afyonkarahisar, 2015. (Araştırmacı)
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Kent Müzesi Kültürel Ve Doğal Varlıkların Belirlenmesine İlişkin Araştırma Projeleri, Proje No. 2016/6 Afyonkarahisar-2016. (Yürütücü).
Bir Zihniyet Olarak Tüketim Kültürü ve İhtiyaçların Yabancılaşması, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Kariyer Destek Projesi, 17.KARİYER.14, Afyonkarahisar, 2017. (Yürütücü)
İdari Görevleri

1997-2003, Bölüm Başkanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, AFYONKARAHİSAR.
2005-, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü,. AFYONKARAHİSAR
2006-2008, Fakülte Kurulu Üyeliği (Doç. Temsilcisi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, AFYONKARAHİSAR
2007-2012, Enstitü Müdürü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, AFYONKARAHİSAR
2007- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPK) Üyeliği, .Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR.
2007- Senato Üyeliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR
2007-2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Üyeliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR
2007-2011, Stratejik Planlama Ekibi Üyeliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR
2008- Mezunlar Birliği Yürütme Kurulu Üyeliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR
2008- Bölüm Başkanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, AFYONKARAHİSAR.
2009-2011 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (Doçent Temsilciliği), Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, AFYONKARAHİSAR.
2011– Rektör Danışmanlığı (Basın-Yayın ve Halkla İlişkilerle İlgili), Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR.
2011- Mevzuat Komisyonu Üyeliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR.
2011-2014 Sosyal Bilimler Doçentlik Alt Komisyon Üyeliği, Üniversiteler Arası Kurul, ANKARA.
2011-2013 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR.
2012- Sosyal ve Beşeri Bilimler Yayın Etiği Komisyonu Üyeliği, Yüksek Öğretim Kurulu, ANKARA.
2012- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (Prof. Temsilciliği), Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, AFYONKARAHİSAR.
2012-2015 Fakülte Dekanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, AFYONKARAHİSAR.
2014- Araştırma Merkezi Müdürlüğü V., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Uygulama ve Araştırmalar Merkezi (AKÜSAM), AFYONKARAHİSAR.
2015- Rektör Yardımcılığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYONKARAHİSAR.
Bilimsel ve Diğer Kuruluşlara Üyelikler (Editörlük, Bilim ve Danışma Kurul Üyelikleri ve Hakemlikler)

– Sosyoloji Derneği Üyeliği

– Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Üyeliği

– TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Asosiye Üyeliği, ANKARA (2012-2015)

– AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi'nde Yayın Kurulu Üyeliği (1998-2003, 2007-)

– Afyon İli Eğitim Danışma Komisyonu Üyeliği (1997-2003)

– İnsan Hakları Afyon İl Komisyonu Üyeliği (2000-2004)

– Çocuk Hakları Afyon İl Komisyonu Üyeliği (2000-2002)

– AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü (2007-2013)

– Bilgi, Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği (2007-)

– Abant İ. B. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemliği (2008-)

– Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Hakemliği (2008-)

– Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi Danışman Kurul Üyeliği (2009-)

– Türk İdare Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (2010-)

– Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi (2010-)

– Akademik İncelemeler Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (2011-)

– Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Hakemliği (2011-)

– Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Hakemliği (2011-)

– Alevilik Araştırmaları Dergisi (2011-)

– Afyon Kocatepe Üniversitesi Haber Bülteni Editörlüğü (2011-)

– Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği (2012-)

– 21. Yüzyılda Türkiye'nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği Aralık-2011

– III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği Mayıs-2012

– II. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği Haziran-2012

– Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu Danışma Kurulu Üyeliği-2012

– İstanbul Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği-2012

– Sosyologca Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (2013)

– VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği Ekim-2013

– Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği-Eylül 2013

– TYB Akademi Dergisi, Türkiye'nin Sosyolojisi Özel Sayı Editörlüğü, Sayı 9, Yıl Eylül 2013.

– İstanbul Üniversitesi Sosyolojisi Dergisi Hakemliği, (2013-).

– BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği, (2013-).

– Sosyoloji Divanı Danışma Kurulu Üyeliği (2013-)

– FSM İlmi Araştırmalar Dergisi Hakemliği, (2015-).

– Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor Edebiyat Dergisi Hakemliği, (2017-).

– Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği, (2017-).

– Akdeniz İletişim Dergisi, Hakemliği, (2017-).

– Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği, (2018-).

Mesleki ve Bilimsel Üyelikler
Sosyoloji Derneği
Avrasya Sosyologlar Derneği (Türk Dünyası Sosyologlar Birliği)
2012- Asosiye Üyeliği, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), ANKARA

Akademik Uzmanlık (İlgi) Alanları

– Kimlikler ve Hareketler Sosyolojisi,

– Türkiye'de Sosyoloji

– Kent Sosyolojisi

– Siyaset Sosyolojisi

– Etnisite ve Milliyetçilikler

– Tüketim Sosyolojisi

– Küreselleşme

– Polis Araştırmaları

Sayfa Başı