Erbaa'da ALTIN MADENİ Heyecanı mı Yoksa Hezeyanı mı? | ERBAA GÜNDEM | Haber | Haberler - Tokat- Erbaa haberleri
 • Künye
 • Form
 • İlanlar
 • Fotoğraflar
EDD Yapı & İnşaat

Erbaa'da ALTIN MADENİ Heyecanı mı Yoksa Hezeyanı mı?

ERBAA’DA SİYANÜRLÜ ALTIN MADENİNİN OLASI SONUÇLARI

2020-10-30
Erbaa'da ALTIN MADENİ Heyecanı mı Yoksa Hezeyanı mı?

ERBAA'DA SİYANÜRLÜ ALTIN MADENİNİN OLASI SONUÇLARI

(FATSA ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE)

YAYLAM, ORMANIM, SUYUM, EKMEĞİM, KÖYÜM VE ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ MÜBAREKTİR, ONLARA DOKUNMA!!!

SİYANÜRLÜ ALTIN MADENİNİN YERİ-DOMUZALAN YAYLASI

ERBAA BOĞALI ve SAKARAT YAYLALARI

Orta Karadeniz dağlarının hemen güneyinde Kelkit-Yeşilırmak vadileri uzanır. Yeşilırmak ve Kelkit nehirlerince sulanan bu vadiler, bereketlidir, yeşildir, mübarektir. Binlerce yıldır insanlığa, ve 1000 yıldan beri de Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bereket sunan dünyaca ünlü ürünler yetiştiren, iklim ve habitat özellikleri ile eşşiz topraklardır. İşte bu vadilerin hemen güneyinden itibaren Sakarat ve Boğalı yaylaları yükselir.

Bu yaylalar orta Anadolu bozkırlarından önceki son ladin, gürgen ve çam ormanları ile çevrelenmiştir. Bu yaylaların yükseklikleri 1500-2000 metre arasında değişir. Bu yükseklikte biriken yağmur ve kar suları bahar ve yaz ayları boyunca yaklaşık 100 kmX200 km.lik bir alandaki yer altı ve yerüstü sularını besler. Bu yaylaların etrafında Tokat ve Amasya illeri ile bu illerin Erbaa, Taşova, Niksar, Reşadiye, Turhal, Ezinepazar ilçeleri yer alır. Bu iki yaylanın hemen eteklerinden itibaren Tekpınar, Tanoba, Akça, Değirmenli, Hacıpazarı, Koçak, Meydandüzü, Benli, İverönü, Kozlu, Kartosman, Hacıeli, Gölönü, Sokutaş, Keçeci, Çerkezfındıcak, Ezebağı, Kuytul, Kargın, Karataş, Bayat, Sarayözü, Çatalçam, Beldağı, Altınlı, Tatlıpınar ve bunlara komşu birçok köy yer almaktadır.

Bu köylerde yaşayan vatandaşlar buğday, arpa gibi geleneksel tahıllar yanında, tütün, üzüm, çilek ziraati ve her türlü meyve ve sebze üretimi ile uğraşmaktadırlar. Tokat valiliği yöre köylerine her türlü zirai üretim için kesintisiz desteğine devam etmektedir. Örneğin Kozlu köyü 2020 yılında 40 aileye 40 dönüm dağ çileği desteği almıştır. Bunun yanında arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yoğun olarak yapılmaktadır.

İşte 2000 metreye kadar yükselen Boğalı-Sakarat yaylaları ve bunların eteklerinde yer alan ve adeta zümrüt vadilerden, meralardan oluşan bu tabiat hazinesi Tokat ve Amasya illerinin can damarlarıdır. Bu illerin derelerini ve çaylarını bu iki yaylaya yoğun olarak düşen yağmur ve kar suları besler. Bu suların beslediği ovalarda vadilerde lezzeti dillere destan organik sebzeler, meyveler, kuzular, koyunlar beslenir.

Yaz aylarında, mayıs ayından itibaren, yüzlerce yaylacı binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvan ile Boğalı ve Sakarat yaylalarına çıkar. Bu asırlarca devam eden bir gelenektir. Bu yaylalarda yörenin en leziz yoğurdu, peyniri, tereyağı ve diğer et ve süt ürünleri yetiştirilir.

Bu bölgenin tam kalbi olan, ladın, gürgen, çam ormanları ile yemyeşil bir vaha olan, her türlü yaban hayatının ve geleneksel kültürün muhafaza edildiği, Sakarat, Domuzalan, Arpalık, Küçükalan, Büyükalan, Kürekçi, Uzunöz, Çerkezfındıcak bölgesinde açılacak bir altın madeninin yaratacağı zararların neler olacağını anlamak için Ordu-Fatsa ormanlarında 5 yıl önce açılan altın madenine bakmak yeterlidir.

Bu madenin doğaya, hayvanata, insana, ormanlarımıza, derelerimizden, pınarlarımızdan akan yer üstü ve yer altı sularımıza ve bizlerin ve de çocuklarımızın geleceğine, hayat alanlarına vereceği zararı her aklıselim insan görebilir. Fatsa örneği önümüzde dururken, bu cennet vatan köşesinde bir altın madeni açmak maden şirketi dışında hiç kimseye hele de bu köylerde, kasabalarda yaşayan insanlarımıza katkı sağlamayacaktır.

Bu altın arama projesinin durdurulması vicdan sahibi her vatandaşın görevidir. Bundan en çok zararı göreceği kesin olan başta Erbaa olmak üzere bütün komşu ilçelerin ve köy-kasaba ve beldelerin bu büyük felakete dur demesi sadece akıl ve idrak sahibi insanlar için değil ama, bu muazzez doğa parçasında yaşayan, üreyen, nefes alan her türlü uçan, yürüyen, sürünen mahlukat için de çok önemlidir, ve bu felaketin önüne geçmek sadece yöre insanlarının değil, kendi internet sitesinde doğaya-çevreye-insana saygı göstereceğini deklere etmiş olan Verusa Madencilik ile ona bağlı olarak kurulan Galata Altın İşletmeciliği A.Ş. için de bir vatan ve insanlık borcudur.

Biz Erbaa İlçesi Boğalı ve Sakarat yaylalarının sahibi ve sakini vatandaşlar olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız ile her türlü sorumlu kurum ve kuruluşumuzu zümrüt yaylalarımızın, vahalarımızın, meralarımızın, ormanlarımızın, oğullarımızın, kızlarımızın, karacalarımızın, tavşanlarımızın, tilkilerimizin, kurtlarımızın, sincaplarımızın, üveyiklerimizin, kekliklerimizin, çekirgelerimizin, kelebeklerimizin ve burada sayamadığımız her türlü varlığımızın bugününü ve geleceğini korumaya davet ediyoruz.

Bize destek olacak olan başta devlet büyüklerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.

VERUSA HOLDİNG

01.01.2020 – 30.06.2020 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

(Sayfa 27-28)

İnternet linki: http://www.verusa.com.tr/yatirimci-%C4%B0l%C4%B0%C5%9Fk%C4%B0ler%C4%B0.aspx

Verusa Holding A.Ş.

Adres: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak / Sarıyer / İstanbul / Türkiye

E-mail: info@verusa.com.tr

Faks: +90 212 290 74 91

Tel: +90 212 290 74 90

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 24 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili 26.06.2020 tarihli analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edilmiştir.

Bahse konu analiz raporu ön incelemeler kapsamında elde edilen numunelere dayalıdır. Bu nedenle söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla çok daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj faaliyetlerine başlanacaktır.

Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. (I) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.07.2020 tarihinde yapılan toplantısında; 1. Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10.000.000 TL sermayeli "Galata Altın İşletmeleri A.Ş." ünvanlı yeni bir şirket kurulmasına,

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 24 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki maden sahasının ruhsatının yeni kurulacak Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devrine,

Söz konusu maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili 26.06.2020 tarihli analiz sonuçlarına göre maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yapılacak tüm faaliyetlerin (jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj) yeni şirket tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

VERASA HOLDİNG KAP DUYURUSU (KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU)

9 EKİM 2020

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.ye Ait Maden Sahasında Tespit Edilen Altın Cevherine İlişkin Başlatılan Jeofizik ve Jeoloji Çalışmalarını Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

26.06.2020

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

26.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda; Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 26 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildiği kamuya duyurulmuştu.

Söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yetkili bir firmayla sözleşme imzalanarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına bugün itibariyle başlanmıştır.

MADEN ÇIKARMA AŞAMALARI

 • Maden Ruhsatının Alınması (Tamamlandı)
 • İlk tahlil Sonuçlarının Alınması (Tamamlandı)
 • Jeofizik-Jeoloji-Sondaj Çalışmalarının Yapılması (Devam Ediyor)
 • Çevre Değerlendirme Raporunun Alınması (ÇED)
 • İşletme Ruhsatının Alınması ve Madenin Açılması

SİYANÜRLÜ ALTIN MADENCİLİĞİ NEDİR?

 • Maden şirketlerinin en sık kullandığı yöntem siyanürlü aramadır (%85)
 • Ülkemizde açılan altın madenlerinde (Kaz dağları, Fatsa, Gümüşhane) kullanılıyor
 • Toprakta toz halinde bulunan cevherin siyanür zehirine yapışması suretiyle altın tozu toplanır
 • Siyanür maden alanında dozerlerle açılan büyük toprak tavalara hortumlar vasıtasıyla verilir
 • Toprakta bulunan altın zerrecikleri siyanür havuzunda birikir
 • Bu karışım toplanarak kimyasal işlemin yapılacağı yere nakledilir
 • Kimyasal işlem ile altın siyanürden çözülür ve şirketin kasasına girer

SİYANÜRLÜ MADENİN YARATACAĞI ZARARLAR

 • Fatsa'da siyanürlü altın üretimi yapan Altıntepe Madencilik, medya bilgilendirme toplantısında Genel Müdür Hakkı Boz işlemi şöyle özetliyor;
 • Maden ilk etapta 5 yıl, muhtemelen de 10 yıl çalışacak.
 • Açık ocak sahasından alınacak rezerv toprağı kırıcılardan geçirildikten sonra altışar metre yüksekliğinde kademeli olarak liç havuzuna istif edilecek
 • İstiflenen toprağın üzerine fıskiye sistemiyle siyanürlü su verilecek
 • Siyanüre tutunan altın yüklü liç havuzunda toplanacak
 • Buradan da karbon ünitesinde taşınarak "dora altın" olarak tabir edilen ve içeriğinde altından başka değerli madenlerin de bulunduğu karışım elde edilecek.

SİYANÜRLÜ MADENİN ÇEVREYE VERECEĞİ ZARARLAR

 • Fatsa'daki siyanürlü altın madeninin çevresinden, madenin çevresindeki derelerden, uluslararası kriterlere ve kurallara uygun olarak farklı istasyonlarda 32 toprak ve 11 adet su örnekleri alınarak bu alanda dünya çapında otorite olan Kanada'lı Bureau Veritas Commodities Canada Ltd., Mineral Laboratories firmasına gönderilip analizleri yaptırılmıştır.
 • Bu raporlara göre kurşun değeri 10 kat daha fazla çıkmış ve Bahçeler ve Erenyurt bölgelerindeki metal kirliliğinin dereler vasıtasıyla Elekçi ırmağına transfer edildiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. (Kelkit-Yeşilırmak-Keçeci Irmağı da aynı tehdit altında kalacaktır)
 • Yani siyanürle, açık liç yöntemiyle üretim yapılan bu madenle birlikte Fatsa ve çevresinin her geçen gün daha fazla zehirlendiği ortaya çıkmıştır.
 • Yer kabuğunda ortalama 13 ppm (milyonda bir) olan arsenik değerleri ise, madenin yakın çevrelerinde 73-93 ppm olarak ortaya çıkmıştır.
 • Siyanürlü altın madeninin yakın çevrelerinde alüminyum değerleri, madenden daha uzak yerlere oranla 9000 kat daha fazla, kadmiyum değerleri 100 kat daha fazla, bakır değeri 80 kat, demir ve kurşun değerleri ise 100 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
 • Bu kapsamda maden çevresindeki su kaynakları ciddi oranda ağır metal kirliliğine maruz kalmıştır.
 • Özellikle Karadeniz gibi aşırı yağış alan bölgelerde topraktaki bu ağır metalleri kontrol etmek çok daha zordur.
 • Altını elde etmek için milyonlarca ton toprak bir yerden bir yere taşınıyor. İçinde bakır, arsenik, kadmiyum, kurşun, cıva, antimon, selenyum ve çinko içeren atık kayalar ve cevher atıkları ortalığa saçılıyor.
 • Bunlar insanları, bitkileri, hayvanlarını, balıkları zehirliyor.

MADEN HAKKINDAKİ YANLIŞ BİLGİLER

 • Madenin çıkarılacağı alan civarındaki köylülere nakdi para verilmez, çünkü arazi ya mera ya da orman alanıdır
 • Çıkarılan değerli madenin ülke ekonomisine büyük katkı yapacağı doğru değildir, bu oran %6 ‘yı geçmez.
 • Devlet, bölgedeki köylere teşvikleri artırabilir (gübre, zirai ilaç, büyükbaş hayvan, kümes hayvanı, arıcılık vs.)
 • Fatsa'da 5 yılda devletin kasasına giren sadece 10 milyon dolardır.
 • Maden sahasına yakın köyler gerekirse göç ettirilebilir

NE YAPILMALIDIR?

 • Fatsa'ya maden alanına bir gezi düzenlenmesi ve felaketin yerinde görülmesi
 • Erbaa Kamuoyu Platformu için kamu kurumları ve tüzel kişiliklerin davet edilmesi
 • Kamuoyu Platformu Mutabakat Tutanağının Hazırlanması
 • Erbaa halkı ve çevre köylerin maden sahasının zararları hakkında bilgilendirilmesi
 • Web sitesi oluşturulması, yerel ve ülke basını ile irtibata geçilmesi
 • Atılacak adımlarla ilgili hukuki altyapının oluşturulması
 • Tokat ve Amasya illerimizin milletvekilleri ile irtibata geçilmesi
 • Başta CİMER olmak üzere yurt sathında faaliyet gösteren bütün kamu ve sivil toplum kuruluşlarına müracaat edilmesi

 • FATSA TEHLİKENİN FARKINA VARDIĞINDA ÇOK GEÇ OLMUŞTU. ERBAA AYNI HATAYA DÜŞMEMELİ !!!

ERBAA KENT KONSEYİ

Sayfa Başı